BuenosTiempos Traducciones

OFERTA        

Tłumaczenia pisemne - język hiszpański

 

Tlumacz TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

  • Tłumaczenia dokumentów urzędowych: akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego, akty zgonu, wypisy z Rejestru Handlowego, wpisy do Rejestru Własności, zaświadczenia z Rejestru Nieruchomości, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy ukończenia szkoły wyższej, wypisy z indeksu, prawa jazdy, książki pojazdu, dowody rejestracyjne, druki, wnioski, podania...
  • Tłumaczenia aktów notarialnych: statuty spółek, umowy spółek, umowy kupna / sprzedaży, nadanie / odwołanie pełnomocnictwa, testamenty, wyznaczenie spadkobiercy, darowizny, małżeńskie umowy majątkowe...
  • Tłumaczenia prawnicze i sądowe: akty oskarżenia, odwołania, wyroki, postanowienia, wezwania o pomoc sądowa / do stawienia się / do zapłaty, pozwy, zeznania...

Tlumacz TŁUMACZENIA HANDLOWE

  • Tłumaczenia wszelkiego rodzaju pism firmowych: listy handlowe,  katalogi, foldery reklamowe, prezentacje...
  • Tłumaczenia stron internetowych.

Tlumaczenia TŁUMACZENIA TECHNICZNE

  • Tłumaczenia podręczników użytkownika, instrukcji obsługi / konserwacji / montażu, danych technicznych, raporty postępu...

Tlumacz INNE TŁUMACZENIA

  • Tłumaczenia listów prywatnych, życiorysów...

 

TŁUMACZENIA USTNE  POLSKI – HISZPAŃSKI - POLSKI

 

Tlumacz TŁUMACZENIA USTNE PRZYSIĘGŁE

  • Tłumaczenia przysięgłe w urzędach i sądach na terenie Hiszpanii i  Polski, tłumaczenia przy podpisywaniu umów i aktów notarialnych...

Tlumacz TŁUMACZENIA USTNE  KONSEKUTYWNE

  • Tłumaczenia podczas wszelkiego rodzaju zebrań i spotkań, rozmów handlowych i negocjacji,  podczas podpisywania umów, zebrań zarządu spółki...

Tlumacz TŁUMACZENIA USTNE TOWARZYSZĄCE

  • Tłumaczenia ustne podczas wizyt turystycznych i oficjalnych, oficjalnych posiłków...

Doświadczenie